Releveu garsonieră

Aveți nevoie de un releveu al garsonierei pentru proiectul dumneavoastră?


Vi s-a cerut la bancă releveul garsonierei? În mod clar aveți nevoie de un releveu al garsonierei în cel mai scurt timp pentru a vă garanta obţinerea finanţării sau vânzării apartamentului.

Ce insemnă un releveu?

Din punct de vedere al definiției, releveul reprezintă operația de măsurare și de desenare la scară a elementelor care compun o construcție sau un ansamblu de construcții.

Releveul cuprinde indicarea cotelor și suprafețelor fiecărei încăperi în parte ceea ce duce la o estimare corectă și precisă a proprietății.

Scara de reprezentare diferă în funcție de gradul de detaliere și suprafața apartamentului, acesta fiind 1:50 sau 1:100.

Ce acte am nevoie?

Pentru realizarea releveului este necesar să dețineţi extrasul de carte funciară al apartamentului sau orice act de proprietate (contract de vânzare –cumpărare, contract de donație, sentință civilă,etc.) din care să rezulte numărul cărții funciare,numărul topografic sau cadastral al apartamentului.

În cât timp este gata?

Timpul de execuţie al unui releveu diferă de la caz la caz în funcţie de scopul acestuia şi suprafaţa relevată.

De exemplu:

  • pentru programele de creditare:prima casă,credite imobiliare etc., timpul de execuţie variază între 24 şi 48 de ore după efectuarea măsurătorii, astfel încât dosarul să intre la finanțare fără să întâmpine dificultăți.

Releveele sunt întocmite conform anexei 1.37 al ordinului 700/2014,ștampilate de persoană autorizată ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara).

Prețul unui releveu pentru garsonieră  variază în funcție de suprafată și locația imobilului.

 

Indiferent despre ce garsonieră  este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

 

Pentru excelență în afaceri!

Poate sunteți interesați și de:
Relevee

Aveți nevoie de releveul proprietăţii dumneavoastră?

Releveu imobil

Aveți nevoie de releveul unui imobil pentru banca dumneavoastră?

Releveu casă

Aveți nevoie de releveul casei pentru banca dumneavoastră?

Releveu apartament

Aveți nevoie de releveul apartamentului pentru banca dumneavoastră?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: