Planuri de urbanism

Ce reprezintă planurile de urbanism?

 

Doriți să construiți și aveți nevoie de planul de urbanism?

 

În România, activitatea în constructii este reglementată atât la nivel local cât și la nivel național prin legi normative. Există trei tipuri de planuri de urbanism:

  • PUG (Plan Urbanistic General)
  • PUZ (Plan Urbanistic Zonal)
  • PUD (Plan Urbanistic de Detaliu)

 

PUG-ul este un proiect extrem de complex ce cuprinde reglementările pentru teritoriul administrativ al unei unități de bază. Prin PUG se stabilesc normele în baza cărora se elaborează apoi PUZ-ul și PUD-ul.

 

PUZ-ul reprezintă un proiect ce are caracter de reglementare cu privire la dezvoltarea urbanistică a unei anumite zone. Acest plan trebuie să fie în concordanță cu PUG-ul. În cadrul Planului Urbanistic Zonal sunt abordate probleme cum ar fi: organizarea rețelelor stradale, statutul juridic al terenurilor, organizarea urbanistic-teritorială.

 

PUD-ul reprezintă documentația prin care sunt specificați parametrii în care se poate executa o construcție. Pentru obținerea unei autorizații de construcție sau pentru certificatul de urbanism, se consultă PUD-ul. Dacă acesta nu există, Primaria poate cere întocmirea lui în baza PUG și PUZ. Acest document conține normele ce trebuiesc aplicate în cazul construcției: coeficientul de ocupare al terenului, înălțimea clădirii, procentul de teren ocupat.

Poate sunteți interesați și de:
Trasare limite proprietate

Dețineți un imobil și doriți trasarea acestuia (înțărușarea terenului)?

Planuri topografice analogice

Aveţi nevoie de planul topografic pentru proiectul dumneavoastră?

Ridicare topografică

Aveţi nevoie de ridicarea topografică pentru proiectul dumneavoastră?

Planuri topografice digitale

Aveţi nevoie de planul topografic digital pentru proiectul dumneavoastră?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: