Radieri construcţii

Operaţiunea de radiere a unei construcţii din sistemul informatic de cadastru şi publicitate imobiliară se efectuează, la cererea proprietarului, în baza actului administrativ specific, emis în condiţiile legale.

 

În situaţia în care pe extrasul de carte funciară este inregistrată o construcţie şi ea nu există în realitate, este clar că această construcţie va trebui radiată din cartea funciară.

 

O construcţie poate să nu mai existe fie din motive bine întemeiate şi aceasta a fost demolată în baza unei autorizaţii de demolare, fie cauzele disparţiei nu sunt cunoscute.

 

În funcţie de această cauză radierea unei construcţii se poate realiza cu sau fară documentaţie cadastrală.

 

Dacă imobilul este înscris în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară prin număr cadastral și este integrat în baza de date grafică se solcită documentatie cadastrala

Dacă imobilul este înscris în cartea funciară, dar geometria acestuia nu există în baza de date grafică, fără plan de amplasament și delimitare, recepționat fără geometrie şi număr cadastral radierea se efectuează în baza actului administrativ )
Indiferent despre ce radieri este vorba, avem pregătirea necesară pentru a soluţiona problema dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, cu tot ce presupune ea: efectuarea măsurătorilor, alcătuirea dosarului, avizarea acestuia şi în final predarea proiectului.

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv informaţii în legătură cu ofertele noastre de preţ, nu ezitaţi să ne contactaţi!

Poate sunteți interesați și de:
Intabulări

Intabularea și cadastrul sunt formalități pe care trebuie să le indepliniți pentru a vă asigura legalitatea proprietății.

Dezmembrari cadastrale

Este operația tehnică de împarțire a unei suprafețe în mai multe suprafețe egale sau inegale.

Rectificări suprafeţe

Aveți un imobil iar suprafața acestuia nu corespunde cu suprafața din acte?

Ridicare topografică

Aveţi nevoie de ridicarea topografică a imobilului pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie sau de demolare?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: