Delimitări cadastrale

Teritoriul ţării noastre este organizat sau împărţit din punct de vedere administrativ în 3 unităţi, şi anume: comune (alcătuite la rândul lor din mai multe sate), oraşe (unele având şi statutul de municipiu, de regulă cele mari) şi judeţe. Pentru a şti însă cu exactitate suprafaţa pe care se întinde orice unitate din cele menţionate, este nevoie de efectuarea unei delimitări cadastrale.

 

Scopul unei delimitări cadastrale

Scopul acestei operaţiuni este aşadar cel de stabilire a hotarului, sau mai bine zis a limitelor unei unităţi administrativ-teritoriale: de unde şi până unde se întinde un sat, o comună, un oraş etc, şi care sunt exact liniile de hotar ale acestora.

 

Operaţiunea de delimitare cadastrală este mai degrabă un ansamblu de lucrări dacă ţinem cont de faptul că se desfăşoară atât pe teren (pentru măsurarea, delimitarea propriu-zisă şi marcarea limitelor), cât şi la birou acolo unde are loc etapa pregătitoare a întregii proceduri (studiul documentaţiilor vechi de pildă) iar la final, se întocmeşte dosarul de acte aferent.

 

Prin intermediul unei delimitări cadastrale se urmăreşte însă nu doar determinarea limitelor oraşelor, judeţelor sau comunelor, ci şi cele ale intravilanelor.

 

Delimitări cadastrale intravilane

Denumirea de zonă intravilană face referire la suprafaţa construită a unui sat, oraş etc, care se împarte la rândul ei în cartiere, periferiile acestora şi clădiri (imobile). În aşa-numita parte intravilană a unui oraş de pildă se găsesc grupate o serie largă de construcţii şi imobile, precum: locuinţe, spaţii industriale, depozite, spaţii comerciale, gări, instituţii de învăţământ, clădiri social-culturale etc.

 

Aşadar, definiţia corectă a unei delimitări cadastrale ar fi că acest ansamblu de lucrări vizează stabilirea limitelor atât a unităţilor administrativ-teritoriale, cât şi a intravilanelor din cadrul acestora, în funcţie de cerinţe şi nevoi.

 

Pentru prestarea unor astfel de servicii cu respectarea întocmai a legislaţiei actuale, întotdeauna vă puteţi baza pe echipa noastră a cărui profesionalism şi experienţă în domeniu garantează realizarea unor delimitări cadastrale precise, şi implicit corecte.

Poate sunteți interesați și de:
Intabulări

Intabularea și cadastrul sunt formalități pe care trebuie să le indepliniți pentru a vă asigura legalitatea proprietății.

Cartea funciară

Cartea funciară reprezintă registrul public al proprietăţii imobiliare.

Rectificări suprafeţe

Aveți un imobil iar suprafața acestuia nu corespunde cu suprafața din acte?

Ridicare topografică

Aveţi nevoie de ridicarea topografică a imobilului pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie sau de demolare?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: