Relevee

Ce insemnă un releveu?

Din punct de vedere al definiției, releveul reprezintă operația de măsurare și de desenare la scară a elementelor ce compun o construcție sau un ansamblu de construcții.

Releveul cuprinde indicarea cotelor și suprafețelor fiecărei încăperi în parte ceea ce duce la o estimare corectă și precisă a proprietății.

Scara de reprezentare diferă în funcție de gradul de detaliere și suprafața încăperii acesta fiind 1:50 sau 1:100.

Pentru realizarea releveului este necesar să dețineti extrasul de carte funciară al construcţiei sau orice act de proprietate (contract de vânzare –cumpărare, contract de donație, sentință civilă,etc.) din care să rezulte numărul cărții funciare,numărul topografic sau cadastral al imobilului.

În cât timp este gata?

Timpul de execuţie al unui releveu diferă de la caz la caz în funcţie de scopul acestuia şi suprafaţa relevată.

De exemplu:

  • pentru programele de creditare:prima casă,credite imobiliare etc., timpul de execuţie variază între 24 şi 48 de ore după efectuarea măsurătorii, astfel încât dosarul să intre la finanțare fără să întâmpine dificultăți.

Releveele sunt întocmite conform anexei 1.37 al ordinului 700/2014,ștampilate de persoană autorizată ANCPI (Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara).

Cât costă?

Prețul unui releveu variază în funcție de suprafată, coplexitate şi gradul de detaliere.

Indiferent despre ce releveu este vorba, pentru a solicita o ofertă conform situaţiei dumenavoastră nu ezitați să ne contactați atât telefonic cât și prin e-mail.

Pentru excelență în afaceri!

Poate sunteți interesați și de:
Releveu apartament

Aveți nevoie de releveul apartamentului pentru banca dumneavoastră?

Releveu garsonieră

Aveți nevoie de releveul garsonierei pentru banca dumneavoastră?

Releveu casă

Aveți nevoie de releveul casei pentru banca dumneavoastră?

Releveu imobil

Aveți nevoie de releveul imobilului pentru proiectul dumneavoastră?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: