Radieri din cartea funciară

Doriţi efectuarea unei radieri din cartea funciară a interdicţiei de înstrăinare şi grevare, somaţiei de plată sau altor acte, sarcini, respectiv drepturi?

 

Vreţi să aflaţi mai multe detalii în legătură cu demersurile pe care trebuie să le urmaţi şi mai ales care sunt acestea, raportate la situaţia în care va regăsiţi?

 

Nu trebuie decât să luaţi legătură cu echipa noastră care vă va îndruma într-un mod corect şi eficient pentru rezolvarea în cel mai scurt timp a oricărei probleme!

 

Ce presupune o radiere din cartea funciară?


Radierea se referă la actul de ştergere sau stingere a unor notări ce au legătură cu imobilele înregistrate în cadrul cărţii funciare.

 

Când vorbim de notari în acest context, ne referim la:

  • dreptul de proprietate;
  • alte drepturi reale (superficie, uz, uzufruct, abitaţie, servitute etc);
  • sarcini impuse la un moment dat;
  • prevederi legale precum
  • interdicţii de înstrăinare;
  • alte înscrieri care nu mai sunt valabile sau nu mai reflectă realitatea, de unde şi necesitatea de eliminare (radiere).

 

Situaţii care necesită radieri din cartea funciară

Există mai multe cazuri în care se impune radierea ca şi soluţie pentru aducerea la zi a notărilor, însă din numeroasele exemple amintim 2 situaţii concrete, şi anume:

  • demolarea unei construcţii: odată ce un imobil încetează să mai existe, automat cartea funciară a acestuia trebuie modificată;
  • achitarea creditului ipotecar: contractarea unui împrumut de la bancă şi oferirea locuinţei ca şi garanţiei reprezintă un lucru ce este înregistrat în cartea funciară a imobilului respectiv. În momentul achitării întregii sume, banca este cea care va radia ipoteca prin adresarea unui notar public şi completarea unei declaraţii în acest sens.

 

Documentaţii pentru radierea din cartea funciară


Asemenea oricărei alte operaţiuni de carte funciară, şi radierea presupune întocmirea unui dosar de acte care ulterior trebuie depus la OCPI, însă această documentaţie variază în funcţie de fiecare caz în parte.

 

De exemplu, pentru radierea ipotecii este esenţial ca printre acte să se regăsească şi contractul de ipotecă, în timp ce din dosarul destinat radierii unei construcţii nu trebuie să lipsească autorizaţia de desfiinţare (demolare) a acesteia.

 

Indiferent despre ce radieri din cartea funciară este vorba, avem pregătirea necesară pentru a soluţiona problema dumneavoastră în cel mai scurt timp posibil, cu tot ce presupune ea (alcătuirea dosarului, depunerea acestuia etc).

Poate sunteți interesați și de:
Cartea funciară

Cartea funciară reprezintă registrul public al proprietăţii imobiliare.

Studiu carte funciară

Doriţi să stiţi exact ce se află în cuprinsul carţii funciare?

Extrasul de carte funciară

Aveţi nevoie de un extras de carte funciară?

Rectificare carte funciară

Sunteţi în situaţia de a începe o rectificare de carte funciară?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: