Reconstituire carte funciară

Sunteţi interesat/ă de paşii ce trebuie urmaţi privind operaţiunea de reconstituire carte funciară?

 

Va aflaţi în situaţia în care recompunerea acesteia este absolut necesară din pricina distrugerii sau sustragerii ei din arhivele OCPI?

 

În mod clar va doriţi o rezolvare şi cât mai repede posibil, iar noi avem soluţia!

 

Scopul unei reconstituiri de carte funciară


Refacerea intabulării (a cărţii funciare) reprezintă un pas firesc în momentul în care originalul fie a fost pierdut sau distrus, fie sustras de persoane care au avut anumite interese. În lipsa unei cărţi funciare nu mai pot fi efectuate noi înscrieri şi nu se pot solicita extrase pentru informare, de unde şi importanţa reconstituirii.

 

Mai mult, intabularea este practic actul de identitate al unui imobil iar din moment ce aceasta nu se mai regăseşte în arhivele OCPI, imobilul cu pricina automat figurează ca fiind inexistent.

 

Cum se realizează o reconstituire de carte funciară?


Reconstituirea se referă aşadar la recompunerea documentelor ce formau cartea funciară a unui imobil, însă cum este posibil acest lucru din moment ce actele originale nu mai există?

 

O reconstituire de carte funciară se realizează în baza documentaţiei cadastrale a imobilului şi a actelor de proprietate (ambele necesare şi la prima înscriere), respectiv extrase eliberate anterior (dacă există, desigur) şi alte înscrisuri care pot fi de ajutor în acest sens.

 

Întreaga documentaţie va fi depusă la OCPI alături de o declaraţie notarială din care să reiasă faptul că imobilul are într-adevăr situaţia juridică prezentată de către proprietar.

 

Ce mai trebuie să ştiţi în legătură cu operaţiunea de reconstituire carte funciară este faptul că poate fi solicitată din oficiu sau chiar de către dumneavoastră, proprietarul imobilului. În acest sens, va aşteptăm solicitările pentru demararea procedurilor necesare şi bineînţeles, soluţionarea problemei!

 

Pentru mai multe detalii, inclusiv informaţii în legătură cu ofertele noastre de preţ, nu ezitaţi să ne contactaţi!

Poate sunteți interesați și de:
Înfinţare carte funciară

Sunte-ţi în situaţia de a înfiinţa o nouă carte funciară?

Cartea funciară

Cartea funciară reprezintă registrul public al proprietăţii imobiliare.

Studiu carte funciară

Doriţi să stiţi exact ce se află în cuprinsul carţii funciare?

Extrasul de carte funciară

Aveţi nevoie de un extras de carte funciară?

Valorile ce ne orientează activitatea:
Pentru informaţii suplimentare specifice situaţiei dumneavoastră sau eventuale colaborări: